Vakantie Link
Image default
Winkelen

112 Holten

In Nederland kennen we het nummer 112 als een nationaal noodnummer. Dit nummer kan je bellen in het geval van brand, zoekgeraakte personen of een andere calamiteit. In de gemeente Holten werd dit nummer gecombineerd met de bedoeling een preventieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de streek. In 2011 ontstond daardoor het project 112 Holten.

Waar bestaat 112 Holten precies uit?

112 Holten bestaat uit een bijzonder samenwerkingsproject waarin verschillende partijen en vrijwilligers zijn verenigd. Denk hierbij onder andere aan: de politie, de gemeente Holten, de brandweer, verenigingen van bewoners, het bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties. Met als doel samen een goede leefbaarheid in de streek te creëren.

Het project bestaat uit diverse onderdelen, waarvan een aantal zijn:

  • Het monitoren van onder andere overlast, sociale veiligheid en drugsgerelateerd criminaliteitsbestrijding
  • Een SOS-team, bestaande uit vrijwilligers die incidenten kunnen signaleren en verder op kunnen pakken
  • Heel veel verschillende vrijwilligerswerkzaamheden die deel uitmaken van 112 Holten

 

Waarom is 112 Holten zo belangrijk voor de gemeente?

112 Holten draagt bij aan een veilig en prettig verblijf in de gemeente. Met 112 Holten vullen verschillende partijen elkaar aan en kunnen zij samen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid. De bestrijding van criminaliteit begint met een goede signalerende functie: wanneer er iets gebeurt, wordt dit direct gesignaleerd en kan er op de juiste manier worden opgetreden. In dat opzicht wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan een veilige omgewing.

Door middel van 112 Holten wordt ook de betrokkenheid van burgers versterkt bij deze bestrijding van criminaliteit. Op een positieve manier wordt hiermee het contact tussen bewoners, vrijwilligers en organisaties verbeterd. Kortom, 112 Holten draagt bij aan een sterke leefbaarheid en betere verhoudingen tussen bewoners, organisaties en overheid.

Aanmelden als vrijwilliger bij 112 Holten

Wanneer je een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid in de gemeente Holten door middel van 112 Holten, dan is het mogelijk om je aan te melden als vrijwilliger. Je kunt hierbij denken aan: het melden van signaleringspunten, werken in een SOS-team, meehelpen met het informatieverstrekking, allerlei werkzaamheden zoals het verspreiden van flyers. Wat je precies kunt doen is afhankelijk van je eigen mogelijkheden, interesse en tijd.

Binnen 112 Holten werken mensen dus samen aan een veilige en prettige omgeving in de regio. Wil je meer weten over 112 Holten of je aanmelden als vrijwilliger, ga dan naar 112 Holten.

Conclusie

Met het project 112 Holten draagt de gemeente Holten bij aan een veilige en leefbare streek. Signaleringspunten worden gesignaleerd en daar waar het nodig is wordt opgetreden. Dit alles gebeurt in samenwerking met bewoners, vrijwilligers en organisaties. Als je meer wilt weten over 112 Holten of je wilt je aanmelden als vrijwilliger, ga naar 112 Holten.

.