Waarom outplacement

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de betrekking te midden van de werkgever en personeel niet bruikbaar is of ten er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het bedrijf failliet gaat en dat de werknemers of talrijke weeknemers zonder job komen te zitten. Ook bezuinigingen horen honingbij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een enige corps. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepaalde van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen personeel die trouw zijn aan het associatie, de organisatie, de geest,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen honingbij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Het procesverloop

Alle moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisme zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het procesverloop staat bijstandsuitkering honingbij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je onberispelijk wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag onder je nieuwe taak. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief valuta je nieuwe werk gaat.

Na het verwerkt van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om verder te gaan en te exploreren wat je behoeftes zijn en wat je nastreeft binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen honingbij prive ontwikkel. Andere hulpmiddelen kunnen hiermee daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn over een tijdje.

Collectief dienstbeëindiging

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van alletwee kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer wisselkoers elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheidtussenarbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die veraf voltooid elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor ieder Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Elk info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Wat is outplacement Ucare?

Door middel van outplacement wordt een werknemer koers een nieuwe taak Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het betreffende gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese neerkomen. Intussen is Outplacement niet meer boulevard te denken overheen het bestaande stelsel. Zodra je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop reageren en die gaat als volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het verkennen van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

In welke gevallen heb ik ongebogen op outplacement?

Om rechtsgrond te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werking in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te penetreren moet zijn voor de markt.

Voor meer info : Bezoek de website