Vakantie Link
Image default
Financieel

PGB inkomen en hypotheken

PGB inkomen en hypotheken

Heb je een PGB inkomen en lukt het jou niet om een hypotheek te krijgen? Er zijn verschillende mogelijkheden om een hypotheek te verkrijgen wanneer je in bezit bent van een PGB inkomen. Maar wat is een PGB inkomen precies?

De afkorting PGB staat voor Persoons Gebonden Budget. Dit is een budget die de vertegenwoordiger van de zorgbehoevende ter beschikking heeft gekregen om zorg in te kopen voor deze zorgbehoevende. De zorg kan worden uitgevoerd door een professionele of een niet professionele zorgverlener. Vaak is er in het geval van een niet professionele zorgverlener sprake van een familielid of iemand in de nabije vriendenkring.

Wanneer je voor iemand zorgt en daarvoor betaald krijgt, wordt je betaald uit het PGB. De inkomsten die je hiervan ontvangt kan je vergelijken met iemand die in loondienst is. Hierbij fungeert de vertegenwoordiger als het ware als een soort werkgever en hierdoor ben je ook verbonden met de vertegenwoordiger. De zorgverlener en vertegenwoordiger mogen één persoon zijn, echter zitten daar wel voorwaarden aan. In dit geval is er een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd.

Het is ook mogelijk om een zorgovereenkomst op te stellen tussen jou als zorgverlener en de vertegenwoordiger. Wanneer je een zorgovereenkomst op wil stellen, moet je een professionele zorgverlener zijn. Let op! In dit geval ben je niet in loondienst, dit is het beste te vergelijken met een Zzp’er of een bedrijf.

PGB inkomsten meer risico?

De meeste geldverstrekkers vinden inkomsten uit een PGB een groter risico dan wanneer je in loondienst bent. De geldvestrekkers vinden dit vaak omdat de zorgbehoevende kan komen te overlijden of genezen, hierdoor raken de zorgverleners zijn/haar inkomsten kwijt. Veel geldverstrekkers kijken vaak anders naar de acceptatienormen. Ook hebben de geldverstrekkers geen of geen duidelijke regels over aanvragen met inkomsten uit PGB. Door al deze factoren worden klanten met een PGB inkomen vaak afgewezen, maar er zijn wel degelijk een aantal opties. Het is wel belangrijk om te weten om welk PGB inkomen het gaat.

De verschillende soorten PGB inkomen

In Nederland kennen wij in totaal vier verschillende soort PGB inkomen, deze staan hieronder vermeld:

– Jeugdhulp PGB;

– PGB VV;

– WLZ PGB;

– WMO PGB.

 

De verschillende mogelijkheden

LET OP! Jouw PGB inkomen mag volledig worden meegenomen wanneer je een hypotheek aanvraagt met NHG. Maar wanneer je een hypotheek aanvraagt zonder NHG mag maximaal de helft van het inkomen uit een PGB inkomen bestaan. Dit houdt in dat er naast jouw PGB inkomen ook een ander inkomen moet zijn van jouw partner of van jou zelf.

Dit zijn de drie verschillende zorgovereenkomst:

– Familiair;

– Professionele uitvoering met KVK;

– Professionele uitvoering zonder KVK.

 

Familiair

Zorg jij voor iemand die direct verbonden is in jouw familie en is dit voor een onbepaalde tijd? Dan ben je verplicht om een zorgovereenkomst te bezitten. Jouw PGB inkomsten mogen meegenomen worden bij een hypotheekaanvraag tot de zorgbehoevende de leeftijd van 77 heeft bereikt. Verder ben je verplicht om minimaal drie inkomstenbelastingaangiftes te laten zien. De geldverstrekker zal jou beoordelen als een flexwerker en kijken ze naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.

Professionele uitvoering met KVK

Is jouw beroep zorgverlener en heb jij je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan willen ze graag jouw laatste drie jaarcijfers en inkomstenbelastingaangiftes zien bij de aanvraag van een hypotheek. De geldverstrekker zal jou zien als een ondernemer. Een onafhankelijke rekenexpert gaat jouw inkomen bereken, met dit inkomen zal de geldverstrekker rekenen. Verder is het belangrijk dat de onderneming genoeg solvabiliteit en liquiditeiten heeft. Dit houdt in dat de onderneming niet te veel schulden mag hebben.

Professionele uitvoering zonder KVK

Is jouw beroep zorgverlener maar heb jij je niet ingeschreven bij de kamer van Koophandel? Dan wordt je verplicht om voor meerdere zorgbehoevende klanten te zorgen. Ook bij deze zorgovereenkomst willen ze graag de laatste drie inkomstenaangiftes zien en word jij gezien en beoordeeld als een flexwerker.

Contact

Zo als je hebt gelezen zijn er dus wel degelijk genoeg mogelijkheden! Wil je weten wat er mogelijk is voor jou, dan staat onze gespecialiseerde adviseur Sander Bakx voor jou klaar om jou te helpen. Plan dus snel een afspraak in, dit kan via onze site!

https://www.harmsbakx.nl/artikelen/hypotheek/hypotheekaanvraag-met-pgb-inkomen